Målerafprøvning 2017

Aars Vand har i første kvartal 2017 haft 60 vandmålere sendt til kontrol jf. målerdirektivet.

Vandmålerne overholdt gældende lovgivning og er derfor godkendt til 6 år mere (max godkendelse) Målerne er opsat i 2011 og hele partiet er på ca. 750 målere.

De afprøvede målere er genopsat hos forbrugerne efter endt afprøvning.

» Kalibreringscertifikat

DEL DETTE